Odpowiedzi

2010-04-07T18:56:09+02:00
Zbyt długie korzystanie z komputera i Internetu przez nas staje się często przyczyną poważnych konfliktów rodzinnych

Pewnego dnia rodzice kupili mi na imieniny wymarzony komputer, który z czasem stał się dla mnie całym światem. Uzależnienie moje od komputera zaczęło się pogłębiać. Gdy rodzice dowiedzieli się o zaistniałej sytuacji zareagowali bardzo radykalnie pozbawiając mnie całkowicie dostępu do mojego ukochanego komputera. Wywołało to bardzo poważny konflikt miedzy rodzicami a mną. Zamknąłem się w sobie, stałem się nieposłuszny, obwiniałem rodziców o brak zrozumienia i miłości, nie chciałem chodzić do szkoły. Byłem agresywny, przestałem słuchać poleceń i próśb rodziców. Konflikt w mojej rodzinie zakończył się wizytą u psychologa.

Too long to use computers and the Internet we often becomes a cause of serious family conflicts One day my parents bought me a birthday dream for a computer, which over time has become my whole world. Dependence of my computer began to grow. When parents learned of the situation very dramatically responded completely denying me access to my beloved computer. This caused a very serious conflict between parents and me. I closed in on itself, I have been disobedient, the parents blame the lack of understanding and love, I did not want to go to school. I was aggressive, I stopped to listen to commands and requests of parents. The conflict in my family ended up visit with a psychologist.