Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-07T14:22:53+02:00
Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju rolnictwa: ... Spokojnym na wschodzie, oraz stepami Kazachstanu i Mongolii na południu. ...
  • Użytkownik Zadane
2010-04-07T14:34:27+02:00
Rzeżba terenu:
Zachodnią i środkową częś Kazachstanu stanowią niziny. Równoleżnikowy pas nizin jest rozdzielony przez południkowe pasmo średnich gór ( Mugodżarów ) ( południowe przedłużenie Uralu) i stanowiący jego kontynuacje na południu płaskowyż Ustiurt. Na wschód od Mugodżarów i jeziora aralskiego rozciąga siż kazachska część niziny Turańskiej. W północnej części kraju leży płaskowyż Turgajski rozcięty dolinną Bramą Turgajską. Wschodnią część Kazachstanu zajmuje rozległe pogórze kazachskie z izolowanymi pasmami gór średnich. Wschodnie pogranicze kraju zajmują góry - zachodnie krańce Ałtaju i Tien - Szanu. Na północy kraju do Kazachstanu należy południowy skraj Niziny Zachodniosyberyjskiej.

Sieci wód:
Wskutek suchości klimatu Kazchstan należy do krajów cierpiących na niedostatek wody. Sieć rzeczna kraju jest słabo rozwinięta. Najczęściej wystaępują rzeki nie uchodzące do żadnego zbiornika wodnego lecz wysychające w piaskach pustyń. Maksymalne stany rzek występują wiosną podczas topnienia śniegu na stepach.Większość terytorium państwa należy do bezodpływowego obszaru zlewisk Morza Kaspijskiego(rzeki Ural i Emba), Jeziora Aralskiego (Syr-daria) i jeziora Bałchasz i innych, pomniejszych bezodpływowych jezior, w większości zasolonych.