Zad.1.
Obok zdań zawierających prawdziwe informacje wpisz literę - P , a obok zawierających fałszywe informacje - literę F.
a) Drożdże przeprowadzają proces fermentacji alkoholowej.
Odp.: ...
b) W powietrzu wydychanym znajduję się więcej dwutlenku węgla niż we wdychanym.
Odp.: ...
c) Oddychanie wewnątrzkomórkowe zachodzi bez udziału tlenu.
Odp.: ....
d) Rośliny pobierają więcej tlenu niż same wytwarzają podczas fotosyntezy.
Odp.: ...
e) Glukoza jest produktem oddychania beztlenowego i fotosyntezy.
Odp.: ...


Zad.2.
Uzupełnij

a) Oddychanie tlenowe :
Cechy :
Miejsce zachodzenia w komórce :
Ilość uwalnianej energii :
Substancje ulegające przemianie :
Produkty reakcji :
Przykłady organizmów :

b) Oddychanie beztlenowe:
Cechy :
Miejsce zachodzenia w komórce :
Ilość uwalnianej energii :
Substancje ulegające przemianie :
Produkty reakcji :
Przykłady organizmów :

Pomocy!
Z góry dziękuję ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T18:06:55+01:00
Zadanie 1
a)P
b)P
c)F
d)F
e)F
Zadanie 2
a)Oddychanie tlenowe:przeprowadzany jest w nim proces przekształcania,w którym wodór jest przenoszony z glukozy na tlen
cechy:produktem końcowym jest CO2 i H2O
Miejsce zachodzenia w komórce:cytoplazma,mitochondrium
Ilość uwalnianej energii:bardzo duża
Substancje ulegające przemianie:związki organiczne
przykłady organizmów:zwierzęta,niektóre bakterie i grzyby
b)oddychanie beztlenowe:jest to proces otrzymania energii,którą możne wykorzystać metabolicznie
Miejsce zachodzenia w komórce:cytoplazma
Ilość uwalnianej energii:bardzo mała
substancje ulegające przemianie:związki organiczne
produkty reakcji:CO2,alkohol i kwas mlekowy
Przykłady organizmów:bakterie i grzyby np.drożdże i pasożyty układu pokarmowego
192 4 192