Bank Centralny, określając wysokość stopy redyskontowej wpływa na:
a. sprzedaż na otwartym rynku papierów wartościowych,
b. wielkość kredytów udzielanych przez banki,
c. wysokość rezerw obowiązkowych,
d. wszystkie wymienione.

1

Odpowiedzi

2010-04-07T15:16:24+02:00