W trójkącie ABC wysokość |CD|=15 cm, |AB|=27cm. W jakiej odległości od odcinka AB, należy wykreślić odcinek EF równoległy do boku AB, aby pkt E leżał na boku AC, punkt F na boku CD, a dł odcinka EF stanowiła 3/5 wysokości CD???

1

Odpowiedzi

2010-04-07T14:54:09+02:00
Odleglos wynosi - 9 cm. Chociaz nie jest pewna, bo z mata u mnie cienko. ;]]