Zapisz odpowiednie równania

a ) Dzieci dostały do równego podziału czekolady. Czekolad było x , a dzieci o 6 wiecej. Po podziale każde dziecko dostało 1/3 czekolady

b) odcinek o długości 15 podzielono na x jednakowych czesci ,a odcinek o długosci 18 podzielono na x+1 części. Wszystkie otrzymane w ten sposób odcinki miały tę samą długość .

c)W pewnej klasie jest k chłopców , a dziewcząt jest o 4 więcej . Gdyby chłopców podzielić na 3 równe grupy ,a dziewczęta na 4 równe grupy , to w każdej grupie byłoby tyle samo osób.


ĆWICZENIE B ) dla każdej z poniższych proporcji oblicz iloczyn wyrazów skrajnych i iloczyn wyrazów środkowych


b) Sprawdź jaka równość otrzymasz po pomnożeniu obu stron równości a/b = c/d przez iloczyn bd .Jak ktos ma książke to to jest zad . A i B str . 206

1

Odpowiedzi

2010-04-07T15:33:27+02:00

B)
6 : 9 = 10 : 15
6*15 = 90 oraz 9*10 = 90
--------------------------------
3/4 = 1,5 / 2
3 * 2 = 6 oraz 4 *1,5 = 6,0
---------------------------------
2,4 / 1,6 = 30/20
2,4 * 20 = 48 oraz 1,6* 30 = 48
==================================
b)
a/b = c/d , mnożymy przez iloczyn bd
(a/b)*bd = [a*b*d]/b = a*d
(c/d)*bd = [c*b*d]/ d = c*b
czyli otrzymamy
a*d = c*b