1.Na lekcji chemii uczniowie zmieszali 250 g 5-procentowego roztworu soli z 200 g 8-procentowego roztworu soli.Ile procent roztworu soli otrzymamy?
2.Oblicz,ile trzeba odparowac wody z 3 kg roztworu wodnego soli kuchennej o stężeniu 10 %,aby otrzymać roztwór o stężeniu 30%.
3.Pani Zosia wsypała do 1, l wody 90 g soli.Ile soli musi wsypać do 2,5 l wody,aby otrzymać roztwór o takim samym stężeniu?
4.Połączona dwa kwas solny o różnym stężeniu i otrzymano 20 kg kwasu.Oblicz,ile wzięto kg kwasu o stęż.25% a ile o 5% ,jeśli kwas powstały po zmieszaniu ma stezenie 15%

1

Odpowiedzi

2010-04-08T08:09:49+02:00
1.Na lekcji chemii uczniowie zmieszali 250 g 5-procentowego roztworu soli z 200 g 8-procentowego roztworu soli.Ile procent roztworu soli otrzymamy?
Obliczam ile soli było w roztworze 5%
Cp=ms*100%:mr
Cp*mr=ms*100%
ms*100%=Cp*mr
ms=Cp*mr:100%
ms=5%*250g:100%=12,5g
Obliczam ile soli było w roztworze 8%
ms=Cp*mr:100%
ms=8%*200g:100%=16g
W nowym roztworze będzie 16+12,5=28,5g substancji rozpuszonej w 200+250=450 g roztworu.
Cp=ms*100%:mr
Cp=28,5*100%:450g=6⅓%
2.Oblicz,ile trzeba odparowac wody z 3 kg roztworu wodnego soli kuchennej o stężeniu 10 %,aby otrzymać roztwór o stężeniu 30%.
Obliczam ile soli było w roztworze 10%
Cp=ms*100%:mr
Cp*mr=ms*100%
ms*100%=Cp*mr
ms=Cp*mr:100%
ms=10%*3kg:100%=0,3 kg
Czyli wody było 3 kg-0,3 kg= 2,7 kg
Szukam mr 30%
mr=ms*100%:Cp
mr=0,3*100%:30%
mr=1 kg
1 kg-0,3 kg soli= 0,7 kg wody
2,7 kg wody-0,7 kg wody = 2 kg wody
Odp. Należy odparować 2 kg wody

3.Pani Zosia wsypała do 1, l wody 90 g soli.Ile soli musi wsypać do 2,5 l wody,aby otrzymać roztwór o takim samym stężeniu?
1l-to 90g soli
2,5l to x soli
x=2,5*90:1=225g
Odp Musi wsypać 225 g soli, by otrzymać roztwór o takim samym stężeniu.

4.Połączona dwa kwas solny o różnym stężeniu i otrzymano 20 kg kwasu.Oblicz,ile wzięto kg kwasu o stęż.25% a ile o 5% ,jeśli kwas powstały po zmieszaniu ma stezenie 15%
25%-----------10-----1
--------15%------------
5%------------10------1
Kwas 5% i 25% łączą się w proporcji 1:1, tzn, że na 1 kg kwasu 5%, przypada 1 kg kwasu 25%
Jeśli otrzymano kwasu 15% 20 kg, to użyto 10 kg kwasu 5%, i 10 kg kwasu 25%.
1 5 1