Polityka fiskalna odnosi się do:
a. wydatków rządowych mających na celu podnoszenie standardu życia społeczeństwa,
b. wydatków rządowych, podatków i transferów,
c. polityki rządu mającej na celu walkę z bezrobociem i inflacją,
d. programów rządowych np. zasiłków dla bezrobotnych.

1

Odpowiedzi

2010-04-07T15:20:40+02:00
B. WYDATKI RZĄDOWE, PODATKI TRANSFERY