Odpowiedzi

2010-04-07T15:00:14+02:00
1. x-2y=4
3x+2y=-4
_______________
4x=0


3. 200*200=40000 - kwadrat
199*201=39999 - prostokat

Pole kwadratu jest wieksze.
2010-04-07T15:07:47+02:00
1. x-2y=4 <- x=4+2y
3x+2y=-4

3(4+2y)+2y=-4
12+6y+2y=-4
8y=-16
y=-2

x=4+2(-2)=0
odp: x=0
y=-2

2.
2x(8x-1) >= (4x+1)(4x-3)
16 x2-2x >= 16 x2-12x+4x-3
6x>=-3 /:6
x>= -0,5
3.
pole kwadratu P= a*a
P=200*200= 40000 cm2
pole prostokątu P=a*b
P=199*201=39999 cm2
odp pole kwadrayu bedzie większe
2010-04-07T15:12:33+02:00
1.
{x-2y=4
{3x+2y=-4

x=4+2y
3x+2y=-4

x=4+2y
3(4+2y)+2y=-4

x=4+2y
12+6y+2y=-4

x=4+2y
12+8y=-4

x=4+2y
8y=-4-12

x=4+2y
8y=-16 /:8

x=4+2y
y=-2

x-2*(-2)=4
x+4=4
x=4-4
x=0

Odp. x=0 i y=-2

2.
2x(8x-1) ≥ (4x+1)(4x-3)
16x² - 2x ≥ 16x² - 12x + 4x -3
16x² - 2x - 16x² + 12x - 4x ≥ -3
6x ≥ -3 /: 6
x ≥ - ½


3.
kwadrat P= a*a
P= 200cm * 200 cm = 40 000 cm²

prostokąt P= a*b
P= 199cm * 201cm = 39999 cm²