Adaś kupił dla swojego akwarium o pojemności 160 litrów.
a)jaką wysokość ma akwarium adasia?
dolne szkło 0,8m prawe szkło 50cm to jest sześcian
b)ile m2 szkła zużyto na zbudowanie tego akwarium?
c)adaś napełnił akwarium wodą do 1/4 wysokość.oblicz ile litrów wody nalał adaś?
d)po włożeniu żółwia do akwarium poziom wody podniósł się o 5mm.jaką objętość miał żółw?


tato małgosi kupił w hurtowni 100 kg jabłek za 180 zł.do każdego sprzedanego sklepie kilograma doliczył marżę , która jest 10 razy niższa od ceny hurtowej.ile kosztował 1 kg jabłek w sklepie taty małgosi? cena hurtowa + marża nie zmieniać tego.


na wycieczkę szkolną należy zabrać pieniądze.jeżeli każdy uczeń zapłaci po 75 zł to na wycieczkę zabraknie 440zł a jeżeli każdy zapłaci 80 zł to zostanie 440 zł.ile osób bierze udział wycieczce?

prostokątna działka na planie w skali 1:2500 ma wymiary 45mm i 32 mm.ile arów ma ta działka w rzeczywistości?

ogrodnik miał do posadzenia mniej niż 400 cebulek tulipanów. gdyby posadził je w rzędach po 8 sztuk lub po 20 sztuk,lub po 36 to za każdym razem pozostałyby mu 3 cebulki.ile cebulek miał do posadzenia ogrodnikkkkk?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T21:07:24+02:00
1 . a) 8dm*5dm=40dm2
40dm2*h=160dm3
160:40=4
wysokość wynosi 4 dm ,czyli 40 cm
b)0,8*0,5=0,4[m2]
2*(0,8*0,4)=0,64[m2]
2*(0,5*0,4)=0,4[m2]
pole=0,4+0,64+0,4=1,44[m2]
Zużyto 1,44 metra kwadratowego szkła .
c)160l*1/4=40l
Nalał 40 l wody
d)0,02 l = 0,02 m sześciennego

2 . 180 zł:100kg = 1,8zl/kg
1/10*1,8=0,18
1,8+0,18=1,98
1 kg jabłek w sklepie taty kosztował 1,98zł .

3 . 980:5=169
Na wycieczkę jedzie 169 uczniów .

4 . a=45*2500=1125cm w rzeczywistości
b=32*2500=800cm w rzeczywistości
a=11,25m
b=8m
P=11,25m*8m=90m2
1ar = 100 m2
działka ma powierzchnię 0,9 ara .

5 . brakuje jednej danej :)
Cieszę się , że mogłem pomóc ( potrzebuje punktów )
1 5 1