Zapisz odpowiednie równania

a ) Dzieci dostały do równego podziału czekolady. Czekolad było x , a dzieci o 6 wiecej. Po podziale każde dziecko dostało 1/3 czekolady

b) odcinek o długości 15 podzielono na x jednakowych czesci ,a odcinek o długosci 18 podzielono na x+1 części. Wszystkie otrzymane w ten sposób odcinki miały tę samą długość .

c)W pewnej klasie jest k chłopców , a dziewcząt jest o 4 więcej . Gdyby chłopców podzielić na 3 równe grupy ,a dziewczęta na 4 równe grupy , to w każdej grupie byłoby tyle samo osób.


ĆWICZENIE B ) dla każdej z poniższych proporcji oblicz iloczyn wyrazów skrajnych i iloczyn wyrazów środkowych


b) Sprawdź jaka równość otrzymasz po pomnożeniu obu stron równości a/b = c/d przez iloczyn bd .Jak ktos ma książke to to jest zad . A i B str . 206

1

Odpowiedzi

2010-04-07T15:11:25+02:00

a)
x / (x +6) = 1/3
3x = x +6
3x - x = 6
2x = 6
x = 3 oraz x +6 = 3+6 = 9
Odp.3 czekolady podzielono pomiędzy 9 dzieci
b)
15 / x = 18 / (x +1)
15*(x +1) = 18* x
15x + 15 = 18x
18x - 15x = 15
3x = 15
x = 5
c)
k / 3 = ( k +4) / 4
4 k = 3*(k +4)
4 k = 3 k + 12
4 k - 3 k = 12
k = 12

37 1 37