Odpowiedzi

2010-04-07T15:18:55+02:00
To bardzo proste. Najważniejsze to znać skróty najpowszechniejszych związków chemicznych z tablicy Mendelejewa (O-tlen, Mg-magnez, N-azot, S-siarka, Hr-rtęć, Ag-srebro, Cu-miedź) oraz grupy funkcyjne charakteryzujące związek:
- reszty kwasowe (CO3, S, SO3, SO4, PO4)
- reszta wodorotlenowa (zawsze OH)
- gr funkcyjna aldehydowa
- gr funkcyjna kwasów karboksylowych
- gr funkcyjna alkoholi

I w tedy z łatwością odczytasz nazwę związku chemicznego

HCl- kwas solny
H2SO4- kwas siarkowodorowy (VI)
KOH- wodorotlenek potasu
czy prostrze
H2O- tlen
Cu (OH)2- wodorotlenek miedzi

Przy odczytywaniu nazw soli jest gorzej, ale pamiętaj że każdy związek chemiczny czytasz od tyłu, np. Cu (OH)2 (słownie CeU OHa dwa razy wzięte) czytamy wodorotlenek (bo grupa funkcyjna OH-wodorotlenkowa) miedzi II (bo miedź jest dwuwartościowa, stąd masz dwa razy wzięte)

Jesli masz jakieś konkretne przykłady, których nie rozumiesz to wiesz gdzie mnie znaleźć
13 3 13