1.Jaką wspólną nazwą określamy trzech najwybitniejszych kompozytorów 18w?
2.Z jakim miastem związana była działalność klasyków?
3. Jakie miasto było w 18w "muzyczną stolicą europy"?
4. Podaj umowne ramy czasowe klasycyzmu
5.Czego dotyczy określenie styl klasyków wiedeńskich?
6.Jaki styl wyksztaucili klasycy wiedeńscy
7. Do czego dążyli klasycy w swoich działaniach?
8. Jaką formę tworzyli klasycy?
9.Wymień cechy muzyki Haydna?
10. Co sę dzieje w "przetworzeniu"?
11. Co się dzieje w "reprezie"?
12. Jak nazywał się najstarszy klasyk wiedeński?
13 Jak nazywa się forma muzyczna stworzona przez Haydna
14. Podaj nazwisko klasyka, którego uczył Haydn
15. Podaj nazwisko twórcy oskiestry klasycznej
16. Jaki tytuł ma symfonia w której słychać potężny dźwięk kotłów?
17. Jakie cechy ma muzyka Mozarta
18. Jak się nazywał się pierwszy naprawdę wolny artysta
19. Na jakim instrumencie grał wirtuozowsko Bethoven?
20. Który z klasyków wiedeńskich napisał najwięcej symfonii?
21. Wymień 4 tytuły dzieł BethovenaPomocy!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2009-11-02T20:49:08+01:00
1. Klasycy wiedeńscy
2. z Wiedniem
3. Wiedeń
4. 1750 - 1820
5. twórczość klasyków wiedeńskich była europejską tradycją
6. styl klasyczny
7. do perfekcji, ideału; wszystko musiało być określone i równe - tak jak zapisane w nutach
8. symfonię, sonaty, allegro sonatowe, koncerty fortepianowe
9. niecodzienne akordy, rzadkie tonacje molowe, zmiany nastroju
10. przetworzenie jest najbardziej burzliwą częścią allegra sonatowego, polega na "walce" obu tematów; kompozytor wybiera motyw z I lub II tematy i go "przetwarza"
11. REPRYZA jest jakby pogodzeniem się obu tematów i oba występują już w tej samej tonacji
12. Joseph Haydn
13. koncert, symfonia lub sonata (wszystkie są poprawne)
14. Beethoven
15. chyba Haydn
16. "Symfonia z werblem kotłów" - Józefa Haydna (symfonia Es- dur nr.103)
17. indywidualność, równość
18. nie wiem;(
19. raczej na fortepianie
20. Haydn
21. Sonata fortepianowa Es - dur "Księżycowa", Sonata fortepianowa c- moll "Patetyczna", V symfonia c - moll op.67
1 5 1