Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T15:26:36+02:00
Kiczu- utwór o miernej wartości,schlebiający popularnym gustom,
który w opinii krytyków sztuki i innych artystów nie posiada własności artystycznej.Określanie czegoś kiczem wskazuje odbiorcy brzydotę i lichość oraz małą wartość artystyczną. Kicz jest określeniem silnie pejoratywnym i często kontrowersyjnym. To, co dla jednych jest kiczem, przez innych może być uznane za wartościową sztukę. Za kicz są też często uważane dzieła pretendujące do nowatorstwa, których wartość jest kwestionowana przez współczesnych krytyków, stosujących do oceny normy swego czasu.