Odpowiedzi

2009-11-03T13:45:36+01:00
Jak na mój gust, to bedzie tak:
Dane:
l = 2m
m = 8kg
v = 600m/s
Szukane:
F = ?
t = ?

F = mv^2/2*l (mv^2 oznacza mv do kwadratu)
F = 8kg * (600m/s)^2 / 2*2m = 2 880 000kg*m^2/s^2 / 4m (metr i metr do kwadratu się skracają, zostaje metr) = 720 000kg*m/s^2 = 720 000N

Siła wynosi 720 000N

Czas możemy obliczyć nie znając wartości przyśpieszenia:
t = 2*l/v = 4m / 600m/s (metry się skracają) = 0,007s


Albo, żeby obliczyć czas, musimy znać wartość przyśpieszenia
F = m * a
a = F/m = 720 000kg*m/s^2 / 8kg (kilogramy się skracają) = 90 000m/s^2

t = v/a = 600m/s / 90 000m/s^2 = 0,007s
Czas wyniesie 0,007s

Sprawdzamy, czy dobrze, przeliczając np. zgodność wartości długości:
l = v^2/2a = 360 000m^2/s^2 / 180 000m/s^2 = 2m
4 4 4