Odpowiedzi

2010-04-09T19:01:55+02:00
II Wojna Światowa to największy konflikt zbrojny w czasach ludzkości. Miliardy ofiar, niezliczone błagania rodzin Boga o przeżycie najbliższych ....
1 IX 1939. Data, która zapadnie milionom Polaków na zawsze w pamięci... Westerplatte... Hitler i jego wojsko napadana Polskę. Tysiące dzieci nie poszło na Rozpoczęcie Roku Szkolnego. 17 dni później ZSRR (Związek Socjalistyczny Republik Radzieckich), przyłącza się do Niemiec. Następuje atak na pocztę, która się broni, jednak nie daje już rady....
Strony walczące :
∧Państwa Osi zwane państwami osi Berlin-Tokio-Rzym:
-Niemcy,
-Włochy,
-Japonia.
∧Państwa koalicji antyhitlerowskiej zwane Wielką Trójką:
-Stany Zjednoczone,
-Związek Radziecki (ZSRR),
-Wlk.Brytania.
Pamięć należy, że państwa te miały swoich sojuszników czyli państwa wspierające. W rezultacie w II Wojnie Światowej zaangażowanych było 61 państw.
1 sierpnia 1944 jest Powstanie Warszawskie, które upadło po 2 miesiącach. Ludność wysiedlono, a miasto zniszczono...
6 sierpnia 1945 roku Ameryka zrzuca bombę jądrową na japońskie miasto Hiroszimę.
Hitler tworzy getta, czyli dzielnice żydowskie dla Żydów. Są otoczone murem. Przekroczenie granic groziło śmiercią. Panował tam głód, przeludnienie i epidemie. Żydzi powyżej 6 roku życia musieli nosić przepaski z napisem "Jude" (żyd).
Powstała Armia Krajowa, czyli największa podziemna armia w okupowanej Europie. Podlegała rządowi Polskiemu w Londynie.
Generał W. Sikorski stał na jej czele na emigracji, tworzył Armię Krajową we Francji.

Ciekawostka: Hitler [podobno!!] nienawidził Żydów, ponieważ jego ojciec nim był i był chory psychicznie. Utworzył getta, aby się zemścić za ojca.
11 4 11