1.Oblicz miejsce zerowe funkcji liniowej:
a)y=4-x
b)y=-x-1
c)y=-3x+3
d)y=¼-½x
e)y=⅓x+1
f)y=-⅔x-6
2.Sprawdź, czy funkcja o podanych współrzędnych należy do wykresu funkcji y=¾x-12.
a) (100,63)
b) (2⅔,10)
c) (-1,-11½)
3. Sprawdź, czy funkcja jest rosnąca czy malejąca, czy stała.
a) y=1-x
b) y=0,4x-2
c)y=-2-2x
d) y=5x
e) y=-12
f) y=(1-√2)x+3.

Z góry dzięki ;]

1

Odpowiedzi

2010-04-07T23:25:09+02:00
Zadanie 1.
a) x=4
b) x=-1
c) x=1
d) x=½
e) x=3
f) x=-9

zadanie 2.
y=¾x-12

a)63=¾*100-12
63=0,75*100-12
63=75-12
63=63 TAK NALEŻY

b)10=¾*2⅔-12
10= 24/12-12
10=0 NIE NALEŻY

c)-11½=¾*-1-12
-11½=-12,25 NIE NALEŻY

zadanie3.
a) malejąca
b) rosnąca
c) malejąca
d) rosnąca
e) stała .? Oo
f) nie wiem.