Określ, którym gatunkom literackim odpowiadają poniższe definicje.

1. Utwór należący do epiki, charakteryzuje się przejrzystą fabułą (zazwyczaj jednowątkową) z wyraźnie zarysowanym punktem kulminacyjnym, puentą i często otwartym zakończeniem.

2. Utwór mający cechy: epiki, liryki i dramatu. Wywodzi się z tradycji ludowej. Jego tematem jest najczęściej jakieś niezwykłe zdarzenie, które nawiązuje do legend lub podań. Pierwotnie utwory takie były śpiewane.

3. Utwór epicki, w którym wszystkie elementy świata przedstawionego są rozbudowane. Najważniejszą rolę w strukturze gatunku odgrywa narracja organizująca świat przedstawiony.

1

Odpowiedzi

2010-04-07T15:13:51+02:00
1.NOWELA
2.LEGENDA
3. BALLADA
13 2 13