Hej ;** Mam prośbę muszę do jutra zrobić ćw. z geo. Plis pomocy.


4.
podział administracyjny Polski , na gminy , powiaty ziemskie i grdzkie oraz samorządowo-samocrządowe woj. został wprowadzony 1 stycznia..........roku.
Liczba woj. wynosi..........., powiatów .........., gmin...........
najmniejszą powierzchnię ma woj.................., a największą ...............
Na jego obszarze leży stolica państwa. Władzę w woj. sprawuje......., w powiecie......a w gminie......


2.

1.Najstarsze skały odnalezionee na terenie Polski to gnejsy , które występują w..........
2.w erze paleozoicznej miały miejsce dwie organezy:.........i.............
3.Największe zalewy morskie nastąpiły w erze...................,powstały wówczas pokłady wapienie , margil,dolomitów,piaskowców zaliczanych do skał.........
4.Obszary leżące na południu Polski - - Karpaty i zapadlisko przedkarpackie-powstały w wyniku ruchów górotwórczych organezy.................,która miała msc. w erze.....................
5.w okresie..........................,który jest częścią ery......................kilkakrotnie następowały oziębienia klimatu,których skutkiem były...........

PLISS POMOCY DAM MAX PKT ;****

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T15:28:32+02:00
4.
podział administracyjny Polski , na gminy , powiaty ziemskie i grdzkie oraz samorządowo-samocrządowe woj. został wprowadzony 1 stycznia..1999........roku.
Liczba woj. wynosi..16........., powiatów ....379......, gmin....2478.......
najmniejszą powierzchnię ma woj......opolskie............, a największą .....mazowieckie..........
Na jego obszarze leży stolica państwa. Władzę w woj. sprawuje...wojewoda...., w powiecie..starosta....a w gminie..wójt....


1.Najstarsze skały odnalezionee na terenie Polski to gnejsy , które występują w.....Sudetach.....
2.w erze paleozoicznej miały miejsce dwie organezy:.....kaledońska....i......hercyńska.......
3.Największe zalewy morskie nastąpiły w erze....mezozoicznej...............,powstały wówczas pokłady wapienie , margil,dolomitów,piaskowców zaliczanych do skał..osadowych.......
4.Obszary leżące na południu Polski - - Karpaty i zapadlisko przedkarpackie-powstały w wyniku ruchów górotwórczych organezy.....hercyńskiej............,która miała msc. w erze......paleozoicznej...............
5.w okresie........karbonu..................,który jest częścią ery......jurajskiej................kilkakrotnie następowały oziębienia klimatu,których skutkiem były.....zlodowacenia......
5 4 5
2010-04-07T15:33:19+02:00
Podział administracyjny Polski , na gminy , powiaty ziemskie i grdzkie oraz samorządowo-samocrządowe woj. został wprowadzony 1 stycznia 1999.roku.
Liczba woj. wynosi 16, powiatów 379, gmin 2478
najmniejszą powierzchnię ma woj opolskie, a największą Mazowieckie
Na jego obszarze leży stolica państwa. Władzę w woj. sprawuje wojewoda, w powiecie burmistrza w gminie wójt

.Najstarsze skały odnalezionee na terenie Polski to gnejsy , które występują w..........
2.w erze paleozoicznej miały miejsce dwie organezy: kaledońska i hercyńska
3.Największe zalewy morskie nastąpiły w erze...................,powstały wówczas pokłady wapienie , margil,dolomitów,piaskowców zaliczanych do skał węglanowymi
4.Obszary leżące na południu Polski - - Karpaty i zapadlisko przedkarpackie-powstały w wyniku ruchów górotwórczych organezy.................,która miała msc. w erze.....................
5.w okresie neogen,który jest częścią ery kenozoik.kilkakrotnie następowały oziębienia klimatu,których skutkiem były zlodowacenieparu nie wiem ale jak gdzieś znajdę to napiszę
4 4 4