Odpowiedzi

2010-04-07T15:15:38+02:00
Postanowienia konkordatu wormackiego (1122r):

- zgoda cesarza na wybór biskupów zgodnie z prawem ( kapituły katedralne)
- zachowanie przez cesarza prawa do nadawania dóbr lennych
- uznanie autonomii Kościoła w państwie
- przyczynił się do wzrostu potęgi papiestwa
- osłabienie władzy cesarskiej