Polska po kongresie wiedeńskim

1. Wytłumacz pochodzenie potocznej nazwy Królestwo Kongresowe oznaczające Królestwo Polskie

2. Napisz w jaki sposób car Rosji przystąpił do tłumienia wszelkiej opozycji w Królestwie.

proszę o szybką odpowiedz!!!
daje naj za oba dobrze rozwiązane zadania :):)

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-07T15:47:10+02:00
1
Kataryniarz to było potoczne, ale jak brzmi polska nazwa oficjalna ..... Była to północnoza-chodnia granica dawnego Królestwa Kongresowego, na południu poprowadzona Składanie palców w kombinacje oznaczające poszczególne litery trwałoby chwilę, ...

2

Car nie zgodził...teren Królestwa Polskiego wkroczyła armia...tysięczna armia polska. .... Opozycja też zauważyła, że w ten sposób reformy nie będzie.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T16:21:53+02:00
1. Królestwo Polskie nazywano Królestwem Kongresowym ponieważ powołane zostało na podstawie decyzji kongresu wiedeńskiego.

2. Powołał na ministra wojny Aleksego Arkaczejewa, który miał za zadanie ograniczyć swobodę polskich żołnierzy. Terroryzowano Polaków. Ograniczył prawa zawarte w konstytucji. Represjonowano Polaków, którzy walczyli o całkowite odzyskanie niepodległości.
1 5 1