4 ZADANIE...ROZWIA ROWNANIA I NIEROWNOSCI
1.2X-5=4X+17
2.-4X-5+2X=4-7X+31
3.X+4-(3-2X)=(3X+4)-(6+4)
4.3(2X-1)-6(X-3)=4(4-X)
5.2(X-5)-3X+4=18-X
6.5X-7≥8X+11
7.2(X+1)+3(X-2)<X+1
8.13-2X>3(1-X)+X


2 ZADANIE...SUMA TRZECH LICZB NATURALNYCH WYNOSI 171. ZNAJDZ TE LICZBY
3 ZADANIE...ILE SOLI NALEZY DOSYPAC DO 19KG WODY ABY OTRZYMAC ROZTWÓR O STEZENIU 5%

1

Odpowiedzi

2010-04-07T15:24:52+02:00
4.

1.2X-5=4X+17
2x-4x=5+17
-2x=23/:(-2)
x=11,5
2. -4X-5+2X=4-7X+31
-4x+2x+7x=5+4+31
5x=40/:5
x=8
3.X+4-(3-2X)=(3X+4)-(6+4)
x+4-3+2x=3x+4-5-4
x+2x-3x=-4+3+4-5-4
x=-6
4.3(2X-1)-6(X-3)=4(4-X)
6x-3-6x+18=16-4x
6x-6x+4x=3-18+16
4x=1/:4
x=0,25
5.2(X-5)-3X+4=18-X
2x-10-3x+4=18-x
2x-3x+x=10-4+18
x=24
6.5X-7≥8X+11
5x-8x≥7+11
-3x≥18/:(-3)
x<6
7.2(X+1)+3(X-2)<X+1
2x+2+3x-6<x+1
2x+3x-x<-2+6+1
4x<5/:4
x<0,8
8.13-2X>3(1-X)+X
13,2x>3-3x+x
13,2x+3x-x>3
15,3x>3/:15,3
x>5,1