Odpowiedzi

2009-11-02T18:04:38+01:00
CnH2n+1OH
1mol=60g
C3H7OH=60g
36g:8g:16g
9:2:4

jest to propanol
2009-11-02T18:17:14+01:00
C : H : O = 9 : 2 : 4

Znaczy to, że na 15 g tego alkoholu (9 g + 2 g + 4 g) Przypada 9 g węgla, 2 g wodoru i 4 g tlenu.

Masa molowa alkoholu to 60 g.

Policzymy z proporcji, ile jest w nim gramów atomów węgla:

9 g węgla------------------------------------15 g alkoholu
x (g węgla)--------------------------------60 g alkoholu

Po przemnozeniu "na krzyż" mamy: x = 36 g węgla

Masa molowa węgla wynosi 12 g, więc policzymy, ile moli węgla jest w jednym molu alkoholu:

36 g / 12 g = 3 (mole węgla)

Ile mamy gramów atomów wodoru:

2 g wodoru---------------------------------15 g alkoholu
x (g wodoru)------------------------------60 g alkoholu

x = 8 g

Masa molowa wodoru wynosi 1 g, więc policzymy, ile moli wodoru jest w jednym molu alkoholu:


8 g / 1 g = 8 (moli wodoru)

Ilość gramów tlenu możemy wyliczyć z odejmowania:
60 g - (36 g + 8 g) = 16 g

Masa molowa tlenu wynosi 16 g, więc policzymy, ile moli tlenu jest w jednym molu alkoholu:

16 g /16 g = 1 (mol tlenu)

Otrzymaliśmy 3 mole węgla, 8 moli wodoru i 1 mol tlenu. Znaczy to, że w cząsteczce będzie 3 atomy węgla, 8 atomów wodoru i 1 atom tlenu.

Wzór alkoholu ma więc postać:

C3H7OH (propanol)

Pozdro))
2 5 2