Zad.1
Napisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji chemicznych:
a)reakcja kwasu octowego z sodem
b)reakcja tlenku glinu z kwasem mrówkowym
Zad.2
Napisz w postaci cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej równanie reakcji zobojętniania, której produkt to octan potasu
Zad.3
W jaki sposób można sprawdzić, czy kwas stearynowy jest związkiem nasyconym? Napisz obserwacje, sformułuj wniosek.
BŁAGAM szybko.. jtr mam z tego sprawdzian ;(

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T16:23:36+02:00
1.
a) 2CH₃-COOH + 2Na --> 2CH₃-COONa + H₂(strzałka w górę, ulatnia się)

b) 6HCOOH + Al₂O₃ --> 2(HCOO)₃Al + 3H₂O

2.
reakcja zobojętniania:
CH₃-COOH + KOH --> CH₃-COOK + H₂O
reakcja jonowa:
CH₃-COO⁻ + H⁺ + K⁺ + OH⁻ --> CH₃-COO⁻ + K⁺ + H₂O
reakcja jonowa skrócona:
H⁺ + OH⁻ --> H₂O

3. Aby wykazać, że kwas stearynowy jest kwasem nasyconym (nie występują w nim wiązania wielokrotne), wystarczy poddać go działaniu wody bromowej. Nie nastąpi odbarwienie wody bromowej, co oznacza, że nie doszło do reakcji, co z kolei świadczy, że kwas ten jest nasycony.
3 5 3