Odpowiedzi

2010-04-07T15:27:06+02:00
Skały przeobrażone powstają w skutek wysokiej temperatury i przeobrażają się z innych skał.
Przykłady:
marmur, granit
22 4 22
2010-04-07T15:28:57+02:00
Skały przybrzeżne powstają pod wpływem temperatury oraz wysokiego ciśnienia. Przykładami tych skała jest wapń,gnejs granitu kwarcytu.
16 3 16
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T15:32:03+02:00
Skały przeobrażone (inaczej metamorficzne) tworzą się ze skał magmowych i osadowych, pod wpływem działania wysokiej temperatury, ciśnienia i procesów chemicznych. Przeobrażeniu może ulegać budowa wewnętrzna, skład chemiczny lub skład mineralny.
Powstają one głównie:
-w strefie kontaktu skał z magmą ( magma wdzierająca się w skorupę ziemską powoduje przeobrażanie wapieni w marmur, a węgla kamiennego w grafit).
- w wyniku ruchów skorupy ziemskiej, które powodują przemieszczanie się skał osadowych lub magmowych w głębsze warstwy litosfery, gdzie poddawane są one oddziaływaniu wysokich ciśnień i temperatur.

Przykłady skał przeobrażonych: marmur, gnejs, kwarcyt:))
23 4 23