Oblicz bok wielokąta o podanym promieniu
a) promien okręgu opisanego na kwadracie równa się 1
b) promien okręgu wpisanego w kwadrat rowna sie 1
c) promien okregu opisanego na trójkącie równa sie 3
d) promien okręgu wpisanego w trójkąt rowna sie 2√3
e) promien okregu opisanego na sześciokącie rowna sie 3
f) promien okręgu wpisanego w szesciokąt rowna sie 4√3
;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T16:00:12+02:00
A) przekątna kwadratu wpisanego d=2r czyli d=a√2 z czego wynika ze
2=a√2
a=2/√2
b) 2r=a czyli a=2
c)h=(a√3)/2
2/3=3
1/3=1,5
czyli z tego wynika ze H=4,5
podstawiamy do wzoru i wyliczamy a
4,5=a√3 / 2
a=9/√3
d) 1/3=2√3
2/3=4√3
H=6√3
6√3=a√3/2
12√3=a√3
a=12
e) r=a=3
f) wysokość małego trójkata H=4√3
ze wzoru obliczamy a
4√3=a√3/2
a=8
1 5 1