Odpowiedzi

2010-04-07T16:01:21+02:00
Z dwupiennością mamy do czynienia w wypadku roślin rozdzielnopłciowych, których kwiaty słupkowe i pręcikowe występują na oddzielnych osobnikach. Dwupienność może być jedną ze strategii roślin związanych z uniknięciem samozapylenia.
Jednopienność – u roślin jest to występowanie męskich i żeńskich narządów rozrodczych , czyli obydwu rodzajów kwiatów jednopłciowych, u tego samego osobnika. Jednopienność występuje np. u niektórych mszaków i u wielu roślin naczyniowych. Jednopienne mogą być zarówno rośliny nagonasienne jak i okrytonasienne .