Zad1
Jeśli ⅕ × 5² ÷ 5⁻³= 5( do potęgi x), to X wynosi: A.5, B.0, C.-2, D.4
zad2
Ile wyrazów ciągu a(takie małe ,,n" na dole )=5n- 16 jest mniejsza od 100?
A.więcej niż 32, B.23, C.mniej niż 20, D.0
zad3
Liczba √28 + √63 jest równa: A.√91, B.5√7, C.5√14, D.7√5
zad4
Suma pięciu początkowych wyrazów ciągu geometrycznego w którym e₁=1, q=2
wynosi: A.5₅=1, B.5₅=11, C.5₅=21, D.5₅=31
zad5
SIódmym wyrazem ciągu a(takie małe n na dole) o wyrazie ogólnym a(male n na dole )=(-1) do potęgi n × n jest: A.-1, B.-7, C.1. D.7
zad6 Do jakich wartości x liczby 2x,x², 24 w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny ?
Porosze o rozwiązanie tych zadań ale nie tylko o padnie wyniku ale rowniez o napisanie rozwiązania czyli jak sie doszło do prawidłowej odpowiedzi xD...dzieki

1

Odpowiedzi

2009-11-03T08:19:18+01:00
Zad1
Jeśli ⅕ × 5² ÷ 5⁻³= 5( do potęgi x), to X wynosi: A.5, B.0, C.-2, D.4
5⁻¹×5²÷5⁻³=5dox
5⁴=5dox
x=4 zatem D
zad2
Ile wyrazów ciągu a(takie małe ,,n" na dole )=5n- 16 jest mniejsza od 100?
A.więcej niż 32, B.23, C.mniej niż 20, D.0

5n-16<100
5n<116
n<23,2

zad3
Liczba √28 + √63 jest równa: A.√91, B.5√7, C.5√14, D.7√5

2√7+3√7=5√7 zatem B
zad4
Suma pięciu początkowych wyrazów ciągu geometrycznego w którym a₁=1, q=2
wynosi: A.S₅=1, B.S₅=11, C.S₅=21, D.S₅=31
S₅=[1(1-2⁵)]:(1-2)=(1-32):(-1)=31zatem D
zad5
SIódmym wyrazem ciągu a(takie małe n na dole) o wyrazie ogólnym a(male n na dole )=(-1) do potęgi n × n jest: A.-1, B.-7, C.1. D.7
a₇=(-1)⁷=-1 zatem A
zad6 Do jakich wartości x liczby 2x,x², 24 w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny ?
x²:x=24:x²
x⁴=24x
x(x³-24)=0
x=0sprzeczne v x=³√24