Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T15:39:01+02:00
A)k=7n |:7
n=k/7
b) a = k+6
a-6=k

c) z = 7 - y
z-7=-y
-z+7=y

d) d = a + bc
d-a=bc |:b
(d-a)/b=c

e) x = 2k + 1
x-1=2k
(x-1)/2=k

f) 2k = 7n + 5
2k-5=7n
(2k-5)/7=n
2010-04-07T15:40:59+02:00
A) k = 7n /:7
n = k/7

b) a = k + 6
a - 6 = k

c) z = 7 - y
z + y = 7
y = 7 - z

d) d = a + bc
d - a = bc /:b
c = (d - a)/b

e) x = 2k + 1
x - 1 = 2k /:2
(x - 1)/2 = k

f) 2k = 7n + 5
2k - 5 = 7n /:7
(2k - 5)/7 = n