Hej ; ) . muszę ułożyć 10 różnych zdań w których znajdą się następujące wyrażenia : 1.safety net , 2.sculptures , 3.acrobat , 4.conductor , 5.band , 6.players , 7.painings, 8.referee , 9.screens, 10.audience .

z góry dziękujee ; *****

2

Odpowiedzi

  • Sylu
  • Początkujący
2010-04-07T16:13:35+02:00
1.Today at the Art lesson in the group had to make two four sculpture.
1.Dziś na lekcji plastyki w grupie czteroosobowej musieliśmy wykonać dwie rzeźby.
2.I saw today as an acrobat preparing for the next event.
2.Widziałam dziś jak akrobata przygotowywał się do najbliższych zawodów.
3.Today in music lessons with my class went to the opera house to talk with the conductor.
3.Dziś na lekcji muzyki razem z klasą pojechaliśmy do opery aby porozmawiać z dyrygentem.
4.Along with his parents decided to create a small band.
4.Wraz z rodzicami postanowiliśmy założyć mały zespół muzyczny.
5.I got a birthday board game, but to play two players still missing.
5.Na urodziny dostałam gre planszową, lecz aby zagrać brakuje jeszcze dwóch graczy.
6.Tomorrow a referee will announce the sentence on the murder.
6.Jutro sędzia ogłosi wyrok w sprawie morderstwa.
7.Together with a friend will go to the movies in which there are 5 screens.
8.In my next speech I decided to persuade more audience to each other.
9. Sieci bezpieczeństwa są potrzebne.

Jednego zdania brakuje, gdyż nie wiem co ten wyraz oznacza. Sorki.
2010-04-07T16:14:41+02:00
1. I have safe internet net.
2. Sculpture in VI in former very enriched.
3. admire for his limberness akrobate Very.
4. conductor's occupation did not fall to taste gi.
5. Team Rubika does on me impression.
6. Players from Vistula Kraków are really good .
7. Times someone be able to give great pain
8. Judge which refereed on previous really was bleats not fair.
9. Screens from these television sets are very large.
10. After victories of game the audience went mad with joy.


Liczę na naj ^_^
1 5 1