Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T15:43:06+02:00
Policz stosunek wagowy pierwiastkow w kwasie azotowym V (HNO₃)
m hno3=63

H:n:o
1:14:48


2.policz sklad % pierwiastkow w kwasie siarkowodorowym (H₂S)

m h2s=34g
34-100%
32-x
x=94,11 % siarki

100-94,11=5,88% wodor