Odpowiedzi

2009-04-23T22:28:38+02:00
-Osłabienie Bizancjum
-W Ziemi Świętej powstają przede wszystkim zakony rycerskie: Templariusze (1118 r.), Joanici i Krzyżacy (1190 r.)
-Wzrost autorytetu papiestwa. które pośrednio podprządkowuje sobie potęgi świeckie.
-Powiększenie majątku kościelnego.
-Ogromny wzrost handlu lewantyjskiego. Bogacenie się na nim włoskich miast (Piza, Wenecja).
-Wzrost znaczenie mieszczan.
-Nastąpiło przenikanie wzorców kulturowych między Europą, Arabią.
-Ukształtowanie się etosu rycerskiego.
-Wzrost fanatyzmu religijnego wśród Żydów.
-Ekspansja Turków przeciwko Europie. (Turcy w wieku XIV przedostają się do Europy, kładą kres niepodległości Serbii, zajmują posiadłości cesarstwa bizantyjskiego. Dochodzą do granic Rzeczpospolitej.)
-Rozwój żeglugu morskiej.
-Przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Europie.
-Kontakt kultury łacińskiej z wschodnią
-Europa wzbogaciła się o doświadczenia militarne
-powstały zakony, które odegrały wielką rolę w późniejszej historii Europy
-powiększył się majątek kościelny
-wzbogaciły się miasta zaopatrujące Krzyżowców
-olbrzymie straty w ludziach (Rozładowanie przeludnienia Europy, bo krzyżowcy przywiedli za sobą czarną śmierć – dżumę)
-nasiliły się postawy antysemickie, powstawały pierwsze Getta