Daje maxxxxx!!!!!!!!!!!!!!!! Procenty!!!!!!!!! Mało zadań, są łatwe i daję dużo punktów!!!!!! Daje najlepsząąąą!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;*

1. Części podane w procentach zapisz w postaci ułamków zwykłych oraz liczb dziesiętnych:
a) 6%
b)15%
c) 180%

2. Oblicz ( w tym zadaniu mają być dokładne obliczenia):
a) 65% liczby 52
b) 120% liczby 500
c) 1,2% liczby 350

3. Co jest większe 0,2% z 6000 czy 0,6% z 2000? (obliczenia mją być)

4. Cenę towaru podwyższono o 15%. Jaka jest cena towaru po podwyżce, jeśli przed podwyżką towar ten kosztował
a) 1,6 zł?
b) 35 zł?
c) 240 zł?
(obliczenia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

5. Znajdź liczbę, której
a) 35% wynosi 105
b) 140% wynosi 280
( obliczenia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
6. Jacek wydał 150 zł, co stanowiło 75% jego oszczędności. Ile oszczędności miał Jacek? (obliczenia dokładne!!!!!!)

7. Obniżona 0 40% cena towaru wynosi 45 zł. Jaka była cena tego towaru przed obniżką? (dokładne obliczenia!!!!!!!!!)

8. Cena brutto żelazka z 22-procentowym podatkiem VAT wynosi 244 zł. Oblicz cenę netto tego żelazka. (dokładne obliczenia!!!!!!!!!!!!)

9. Oblicz, jakim procentem liczby 215 jest podana liczba (obliczenia!!!!!!).
a) 86
b) 129
c) 270,9

10. Telewizor kosztował 2400 zł i jego cenę podwyższono o 120 zł. O ile procent podwyższono cenę tego telewizora? (obliczenia!!!!!!!!)

11. Cenę płyty obnizono z 32 zł na 27,20 zł. O ile procent obniżono cenę płyty? (obliczenia!!!!!!!!!!!!!!)

12. W stopie jest 45 g czystego srebra i 15 g innych metali. Ile procent srebra zawiera ten stop? (obliczenia!!!!!!!!!!!!)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T16:03:23+02:00
1. 6%= 6/100 = 3/50 = 0,06
15%= 15/100=3/20=0,15
180%= 180/100= 18/10= 9/5= 1,8

2a) 65% liczby 52 = 52*0,65=33,8
b) 120% liczby 500= 500*1,2= 600
c) 1,2% liczby 350 = 350* 0,012= 4,2

3. 0,2% z 6000= 0,002*6000= 12
0,6% z 2000= 0,006*2000= 12
Czyli obie liczby sa równe

4.
a)100% - 1,6zł
115% - x

x=(115*1,6)/100=184/100=1,84zł

b) 100% - 35zł
115%- x
x=(115*35)/100=40,25zł

c) 115*240/100=276zł

5.
a)100%-x
35% - 105

x=(105*100)/35=300

b) (280*100)/140=200

6. 150 - 75%
x-100%
x=(150*100)/75=200zł

7. 100% - x
60% - 45

x= (100*45)/60=75zł

8.
100%-x
122% - 244

x= (244*100)/122= 200 zł

9.
a)215-100%
86-x
x= (86*100)/215 = 40%

b)(129*100)/215=60%

c) (270,9 * 100)/215 = 126%

10.
2400 - 100%
120 - x

x= (100*120)/2400 = 5%

11. 32-100
27.2 -x
x=(27.2*100)/32 = 85%
100%-85%=15%

12.45-x
60-100
x= (45*100)/60=75%
6 4 6