Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T15:51:49+02:00
1. Do 50 cm3 (szesciennych) 0,1 molowego roztworu AgNo3 dodano kwasu solnego w nadmiarze. Ile gramów osadu się stąciło?

osadem jest agcl
n=0,05*0,1=0,005 mola

0,005mola=x g ag
1=108
x=0,54g ag


0,005 mola chloru=x g
1= 35,5
x=0,1775

ag+ + cl- = 0,54+0,1775=0,7175g

2. pH roztworu wynosi 6. Jakie jest stężenie jonów wodorowych w tym roztworze?
[H+]=10⁻⁶ M