Proszę o pomoc w zadaniach

1- Pola figur podobnych wynoszą 48 cm kwadr.i 3cm kwadr.Jaka jest skala podobieństwa mniejszej figury do większej ?


2. Mamy dwa trójkąty podobne jeden większy drugi mniejszy .
wymiary większego wynoszą : boki 5cm i 7 cm oraz podstawa 8 natomiast większego podstawa wynosi 12 cm . ile wynoszą pozostałe boki.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T15:50:54+02:00
2 zadanie
pierwszy trójkat
Boki 5 i 7 podstawa 8

drugi
boki x i y podstawa 12
5=x

y=7

8=12 (czyki o 4 wieksze )

5=x=9
y=7=11
pozostałe boki wynosza 9 11
2010-04-07T15:51:46+02:00

z.1
P1 = 48 cm² oraz P2 = 3 cm²
P2 / P1 = 3 /48 = 1/16 = k² ---> k = √(1/16) = 1/4
Odp. 1/4
z.2
I Δ ma wymiary: 5 cm, 7 cm , 8 cm - podstawa
II Δ podstawa 12 cm
Mamy k = 12cm : 8 cm = 1,5
1,5 *5 cm = 7,5 cm
1,5 * 7 cm = 10,5 cm
Odp. Pozostałe boki większego trójkąta mają długości:
7,5 cm oraz 10,5 cm.
2010-04-07T16:02:10+02:00
1- Pola figur podobnych wynoszą 48 cm kwadr.i 3cm kwadr.Jaka jest skala podobieństwa mniejszhttp://zadane.pl/responses/add/788167#ej figury do większej ?


2. Mamy dwa trójkąty podobne jeden większy drugi mniejszy .
wymiary większego wynoszą : boki 5cm i 7 cm oraz podstawa 8 natomiast większego podstawa wynosi 12 cm . ile wynoszą pozostałe boki.
1.
k²=48:3
k²=16
k=√16
k=4
lub też może być 1/4

2.
12:8=1,5
x:5=1,5________/*5
x=7,5
y:7=1,5________/*7
y=10,5
jeden ma wymiary 7;5i12 a drugi 10,5;7,5i12
1 4 1