Środki stylistyczne :
epitet , porównanie , metafora ( przenośnia ) , ożywienie ( animizacja ) , uosobienie ( persomifikacja ) , wyrazy dźwiękonaśladowcze ( onomatopeja ) pytanie rytoryczne , apostrofa .

Muszę napisać czym jest każdy środek i stylistyczny i podać przykłady .
Poomóżciiee !

2

Odpowiedzi

2010-04-07T15:59:00+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Epitet: określenie rzeczownika, wyrażone najczęściej za pomocą przymiotnika, rzadziej imiesłowu bądź rzczownika np. nocna rosa, hojne dary.
Porównanie: przyrównanie czegoś do czegoś innego, najczęściej za pomocą łaćzników: jak, jako, niby np. blady jak ściana.
Metafora: zestawienie dwóch lub więcej wyrazów, które osobno znaczą coś innego, a w zestwieniu nabierają nowego znaczenia np. powódź kwiatów.
Ożywienie: polega na nadaniu przedmiotom, zjawiskom przyrody lub cech istot żyjących np. książka szczeka.
Uosobienie: rodzaj animizacji: przedstawienie przedmiotów, roślin, zwierząt, zjawisk jako mówiących postacią ludzką np. szklanka powiedziała.
Apostrofa: bezpośredni zwrot do osoby np. Czego chcesz od nas Panie za Twe hojne dary?
Pytanie retoryczne: Pytanie, które nie zostaje użyte w celu otrzymania odpowiedzi np. Czy istotne jest chronienie zagrożonych gatunków?
Wyrazy dźwiękonaśladowcze: polega na wprowadzeniu do utworów wyrazów dźwiękonaśladowczych bądź tworzeniu dźwiękonaśladowczych układów głoskowych np. plum plum plum.
296 3 296
bardzo dobrze dzienx
Komentarz został usunięty
Komentarz został usunięty
Komentarz został usunięty
pozdro tomson
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T16:25:08+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Epitety są to określenia rzeczownika:
Jak wesoły milion drobnych, wilgotnych muszek,
Jakby z worków szarych mokry, mżący maczek,
Sypie się i skacze dżdżu wodnisty puszek,
Rośny pył jesienny, siwy kapuśniaczek.


muszki-drobne, wilgotne
worki-szare
maczek-mokry, mżący
pył-rośny, jesienny
kapuśniaczek-siwy
puszek-wodnisty


Porównanie-zestawienie dwóch wyrazów lub wypowiedzeń, zwykle połączonych słowem: jak, jakby, jako, niby...

Na zielonym obrusie łąk, jako szeregi
Naczyń stołowych sterczą: tu z krągłymi brzegi
Surojadki srebrzyste; żółte i czerwone,
Niby czareczki różnym winem napełnione;


(jako szeregi(...) sterczą)
(surojadki(...) niby czareczki)


Przenośnia (metafora)- połączenie wyrazów, którego nie spotyka sie w języku codziennym:

Wtem chmura cienia chleb ziemi kraje,
Listek listkowi krople podaje
I mały deszczyk poszedł ukośnie,
Zapłakał chłopczyk żałośnie.


Wtem chmura cienia chleb ziemi kraje


Ożywienie(animizacja)-nadanie przedmiotom cech istot żywych:

Rano mgła w pole szła,
Wiatr ją rwał i ziębił.
Opadały ciężkie grona
Kalin i jarzębin.

Wyraz dźwiękonaśladowczy(onomatopeja)-wyrazy naśladujące dźwięk:

Wtem gdy wódkę pił z kielicha,
Kielich zaświstał, zazgrzytał;
Patrzy na dno:"Co u licha?
Po coś tu kumie, zawitał?"

Uosobienie(personifikacja)- polega na metaforycznym przedstawieniu zwierząt bądź roślin, zjawisk, przedmiotów nieożywionych oraz idei jako osób ludzkich.


Pytania retoryczne-pytania zadane nie dla uzyskania odpowiedzi, ale po to aby skłonić odbiorcę do przemyśleń do danego tematu.Może to być także pytanie na które odpowiedź jest oczywista.

Któż zbadał puszcz litewskich przepastne krainy,
Aż do samego środka, do jądra gęstwiny?
4 księga Pana Tadeusza


Apostrofa-charakteryzuje się bezpośrednim zwrotem do osoby, wydarzenia, bóstwa czy idei oraz przedmiotu.

Litwo, Ojczyzno moja!


źródło zadania:
Kompendium wiedzy z języka polskiego


Mam nadzieję, że pomogłam:)))
Polecam się na przyszłość;]]]
pozdrawiam
214 4 214
jednego nie zrozumiałam ale dzieki;D bede miała 5 na koniec roku z polaka ;) dziekuję <3
Dzięki
dzięki!
dzięki wielkie super odp
a onomatopeja i wykrzyknienia