Odpowiedzi

2010-04-07T15:49:52+02:00
Reakcja syntezy-nazywamy reakcja w której conajmniej dwa substraty łącza sie w jeden produkt A+B->AB

reakcja analizy-nazywamy reakcje w której z jeden substancju złozonej powstaje co najmniej dwie substancje proste AB->A+B

reakcja wymiany-nazywamy reakcje w której conajmniej dwa substraty przemieniaja sie w conajmniej dwa produkty AB+C->AC+B
3 2 3
2010-04-07T15:51:16+02:00
Rekacja syntezy polega na powsyawaniu bardziej zlozonych produktow z prostych substratow.
reakcja analizy polega na tym ze z jednego substratu powstaja co najmniej 2 produkty
reakcja wymiany dochodzi w niej do wymiany skladnikow miedzy sibstratamni. w reakcji pojedynczejjeden ze substratrow jest substancja prosta lub zlozona, natomiast w rekajci podwojnej oba substary sa zwiazkami chemicznymi
2 3 2