1. Zapisz w postaci jednej potęgi:
a) (3^3 * 2^3)^2
b) (2/7)^5 * 7^5
c) 9^3 * 4^4/ 6^10
d) (3^2)^4

2. Jakie wyrażenie należy wpisać w nawias
a) 6a^4 + 5a^2 = a^2(....)
b) 2x^2 - x/2 = x(.....)
c) 6t^3 - 2t = 2t(.....)
d) 3(n+1) + 2n(n+1) = (n+1)(.....)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T15:52:55+02:00
(3^3 * 2^3)^2=(3*2)^3)^2=6^6
b) (2/7)^5 * 7^5=(2^5/7^5)*7^5=2^5
c) 9^3 * 4^4/ 6^10=3^6*2^8/2^10*3^10=2^-2*3^4
d) (3^2)^4=3^8
\
6a^4 + 5a^2 = a^2(6a^2+5)
b) 2x^2 - x/2 = x(2x-1/2)
c) 6t^3 - 2t = 2t(4t^2-1)
d) 3(n+1) + 2n(n+1) = (n+1)(2+2n)