Zgodnie z prawem popytu i podaży wzrost cen danego dobra powoduje, że:
a. producenci zwiększają produkcję
b. producenci zmniejszają produkcję
c. sprzedający zwiększają zakup tego dobra
d. wzrost cen nie ma wpływu na zakup tego dobra

3

Odpowiedzi

2010-04-07T15:47:59+02:00
B. producenci zmniejszają produkcję
2010-04-07T15:48:19+02:00
2010-04-07T15:48:22+02:00