1.Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ,którego krawędź podstawy ma długość 8cm,a wysokość ostrosłupa jest równa 10cm.

2.Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego wysokość jest równa 8 cm i tworzy ze ścianą boczną kąt o 60 stopni.

3.W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym ABCS wysokość /SO/=15 cm.Kąt nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy ma miarę 60stopni.Oblicz objętość tego ostrosłupa.

1

Odpowiedzi

2010-04-07T16:51:38+02:00
1.
V= 1/3* 8*8*10
V=213 1/3 cm3
Pc=8*8+10,7
Pc=74,7 cm2

3.
V= 1/3 * 22,5 [pierwiastek]3 * 15
V= 112,5[pierwiastek]3 cm3