Odpowiedzi

2010-04-07T15:50:04+02:00
P = 792cm²
½(a+b)×h = 792cm² |×2
(a+b)×24cm = 1584cm² |:24cm
(a+b) = 66cm

Podstawy pozostają w stosunku długości 5:6
Dzielimy 55 cm na 11 części (bo 5+6=11)
66cm : 11 = 6cm
dłuższa podstawa ma 6 takich części:
a = 6×6cm = 36cm
krótsza podstawa ma 5 takich części
b = 5×6cm = 30cm
6 5 6
2010-04-07T15:56:17+02:00
P - pole trapezu = 792 cm²
h - wysokość = 24 cm
P = (a + b)h/2 = 792
792 = (a + b)24/2
792 = (a + b)12
a + b = 792/12 = 66
a - dłuższa podstawa trapezu
b - krótsza podstawa trapezu
a/b = 6/5
a + b = 66
6b = 5a
b = 5a/6 wstawiamy do drugiego równania
a + 5a/6 = 66
6a + 5a = 396
11a = 396
a = 396/11 = 36 cm
b = 5a/6 = 5 razy 36/6 = 5 razy 6 = 30 cm
odp
podstawy mają długość a = 36 cm , b = 30 cm
11 5 11