Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-07T15:57:31+02:00
Fotosynteza jest procesem chemicznym,w wyniku którgo roślina z dwutlenku węgla i wody przy udziale energi swietlnej i w obecności chlorofilu wytwarza cukry i tlen uwalniany do atmosfery.
Oddychanie wewnątrzkomórkowe polega na utlenianiu związków organicznych przy udziale tlenu w celu uzyskania energi chemicznej niezbędnej do zaistnienia wszelkich procesow życiowych.
Innym rodzajem oddychania jest fermentacja.Jest to sposób oddychania beztlenowego u bakterii,drożdży.
4 5 4