Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T15:59:22+02:00
M=320*1,16=371,2g

ms=26*371,2/100=96,5g

371,2-100=271,2g po odparowaniu

cp=9650/271,2=35,58%
2010-04-07T16:07:06+02:00
1)ze wzoru d=m/V mogę obliczyć masę roztworu, musimy przekształcić ten wzór

czyli m=d*V
mr=320cm3*1,16g/cm3=371,2 g

2)obliczam masę substancji:
Cp=ms*100%/mr
Cp*mr=ms*100%
ms=Cp*mr/100%

ms=96,5 g

masa roztworu zmniejszyła się o 100 g czyli wynosi teraz 271,2 g
3)mając wszystkie dane obliczam stężenie procentowe:

Cp=ms*100%/mr
Cp=96,5g*100%/271,2 g

Cp=35,6 %