1. Na podstawie słownych zapisów reagentów napisz równania reakcji chemicznej a następnie dobierz współczynniki stechiometryczne oraz określ typ reakcji (reakcja - łączenia stanu, wymiany).

a) glin + tlen > tlenek gliny
b)Tlenek srebra I > Srebro + tlen
c) Tlenek żelaza II + węgiel > żelazo

Trzeba dopisać reakcje.

2. Napisz równania reakcji chemicznych przedstawionych za pomocą modeli
a) Ca + Cl,CL > Cl Ca Cl
b) Co, Co + OO > OCO,OCO
c) Ag Ci,Ag Ci > Ag,Ag + CL, CL.

3.6

1. W wyniku reakcji rozkładu 4,64 g tlenku srebra I powstało 0,32 g tlenu. Oblicz ile gramów srebra uzyskano w tej reakcji
Dane:
Szukane:
Rozwiązane
Odp:

1

Odpowiedzi

2010-04-07T15:58:00+02:00

z.1
a)4Al+3O2->2Al2O3 (reakcja syntezy)
b)2Ag2O->4Ag+O2 (reakcja analizy)
c)FeO+C->CO+Fe (reakcja wymiany)

z.2
a)Ca+Cl2->CaCl2
b)2CO+O2->2CO2
c)2AgCl->2Ag+Cl2

z.3
dane: 4,64g tlenku srebra
0,32g powstałego tlenu

szukane:ile g srebra powstało w wyniku tej reakcji

rozwiązanie:2Ag2O->4Ag+O2
4,64g 0,32g
4,64-0,32=4,32g

odpowiedź:W wyniku tej reakcji powstało 4,32g srebra.

2 2 2