1. W trapezie równoramiennym długości podstaw są równe 18 cm i 12 cm, a kąt ostry tego trapezu ma miarę 60⁰. Oblicz obwód i pole tego trapezu.

2. Kąt ostry trapezu prostokątnego ma miarę 45⁰, dłuższa podstawa równa się 15 cm, a wysokość 5 cm. Oblicz pole i obwód tego trapezu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T16:01:28+02:00
1)
wedlug twierdzenia pitagorasa wyznaczamy wysokosc.
P= ½h(a+b)
P=½ 6√3 (12+18)
P=3√3*30
P=90√3cm²

Obw=12+12+12+18
Obw=54cm