1.Oblicz wysokość Słońca nad horyzontem w Warszawie (52 N, 21 E)
a)w dzień równonocy
b)w pierwszym dniu astronomicznego lata


2.W Zielonej Górze (16E) mamy południe słoneczne, którą godzinę czasu słonecznego mamy w Warszawie (21E)
a) tą samą b) 12:20 c)11:38

1

Odpowiedzi

2010-04-07T16:58:37+02:00
1.
Warszawa 52*N
a)21 III, 23 IX :
h= 90* - 52*
h= 38*
b) 22 VI:
h= 90* + 23*27' - 52*
h= 113*27' - 52*
h= 61*27'


2.
Zielona Góra 16*E - 12.00
Warszawa 21*E - ?

21*E - 16*E = 5*
5* razy 4min = 20min
12.00 + 20min = 12.20
odp. B