Odpowiedzi

2010-04-07T16:29:56+02:00
A) tlenek siarki (VI) SO3
~stosunek wagowy (S:O)
1at.S : 3at.O
1*32 : 3*16
32 : 48
4 : 6
2 : 3

~zawartość procentowa (S i O)
32+3*16 = 32+48 = 80u

80u-100%
32u-x
x=(100*32)/80
x=3200/80
x=40 %

100%-40% = 60%

Odp: Stosunek wagowy S : 0 to 2 : 3.
Odp:Siarka stanowi 40 % tego związku, natomiast tlen 60%.

b) amoniak NH3
~stosunek wagowy (N : H)
1at.N : 3at.H
1*14 : 3*1
14 : 3

~zawartość procentowa ( N i H )
1*14 + 3*1 = 14+3 = 17u
17u-100%
3u-x
x=(3*100)/17
x=300/17
x≈17.6 %

100%-17.6% = 82.4%

Odp: Stosunek wagowy N:H to 14:3
Odp:Zawartość procentowa azotu w tym związku to około 82.4%, a wodoru to 17.6%

c) tlenek azotu (V) N2O5
~stosunek wagowy (N : O)
2at.N : 5at.O
2*14 : 5*16
28 : 80
7 : 20

~skład procentowy (N i O)
2*14 + 5*16 = 28+80 = 108u
108u-100%
80u-x
x=(80*100)/108
x=8000/108
x≈74.1%

100%-74.1% = 25.9%

Odp: Stosunek wagowy N : O to 7 : 20
Odp: Zawartość procentowa azotu w tym związku to około 25.9%, natomiast tlenu około 74.1%