1 I/ study / english/ every day.
2. You/ learn/ German/ on Monday
3. She/ get up/ at 7o' clock/ every week
4. They / work/ very hard
5. We / sleep/ long/ every Sunday
trzeba kazde zdanie poprawnie ulozyc, do kazdego pytanie szczegolowe i ogolne oraz do kazdego zaprzeczenie np.
They always get up late.
Where do They get up?
When do They get up?
They do not get up late.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T16:30:51+02:00
1) I study English every day.
Where do I study English every day?
When do I study English every day?
I don't study English every day.

2) You learn German on Monday.
Where do you learn German on Monday?
When do you learn German on Monday?
You don't learn German on Monday.

3) She gets up at 7 o'clock every week.
Where does she get up at 7 o'clock every week?
When does she get up at 7 o'clock every week?
She doesn't get up at 7 o'clock every week.

4) They work very hard.
Where do they work very hard?
When do they work very hard?
They don't work very hard.

5) We sleep long every Saturday.
Where do we sleep long every Saturday?
When do we sleep long every Saturday?
We don't sleep long every Saturday.
1 5 1