Odpowiedzi

2009-11-02T18:11:47+01:00
Grecy i Rzymianie czcili bogów ofiarami, które im składali i modlitwą :D
113 4 113
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T18:14:22+01:00
Rzymianie, jak inne ludy wierzyli w istnienie wielu bogów Religia rzymska była podobna do religii Greckiej, Rzymianie wierzyli również w bogów Egipskich, Gawilejskich i Greckich. Pierwotna religia rzymska zasadniczo różniła się od greckiej. Trzeźwi Rzymianie, których uboga fantazja nie stworzyła eposu (poezja epicka) narodowego na podobieństwo Iliady i Odysei, nie znali również mitologii. Ich bogowie mieli w sobie mało życia. Były to postacie nieokreślone, bez rodowodu, bez owych związków małżeńskich, ojcowskich i synowskich, które bogów greckich łączyły w jedną wielką rodzinę. Nie mieli nawet często prawdziwych imion, lecz jakby przydomki określające ich władzę i działania. Nie otaczały ich żadne legendy. Ów brak podań, w których jest dzisiaj pewien niedostatek twórczego popędu, w starożytnych oczach uchodził za chlubę rzymian, uważanych za najpobożniejszy naród. Sami Grecy podziwiali tę religię, która nie posiadała żadnych mitów. W najdawniejszej religii rzymskiej objawiała się prostota pracowitych chłopów i pasterzy zajętych wyłącznie codziennymi sprawami swego skromnego życia..
102 3 102