Zad1)Uzupełnij brakujace reagenty, dobierz wspolczynniki stechiometryczne, podaj nazwy zwiazkow chemicznych bioracych udzial w reakcjach, podaj typ reakcji chemicznej
a) Fe+HgSo4 ----> Fe2(So4)3 + ..........
b)Li+AlCl3 ----> ....... +Al
c)Ca(OH)2 +HCLO3 ----->........ + .......
d)Na2S +H2SO4 -----> Na2So4 + ......
e) FeO + C ------> ...... + .....
f)H2 +S ----> .......
g)Ca+HBr----->......+......
h)Ca+H2SO4------> .......+..........
i)N2O----->N2+O

zad2.Amoniak /NH3/ powstaje w bezposredniej syntezie azotu z wodorem. Oblicz mase wodoru zuzyta do otrzymania 25 g amoniaku

zad3.przedstaw rownania reakcji dysocjacji jonowej n/w elektrolitow/podaj nazwy jonow

a) kw. bromowodorowego
b)siarczanu6 zelaza3
c)wodorotlenku baru
d)chlorku chromu3
e)azotanu5 magnezu

zad.4przedstaw za pomoca rownania reakcji chemicznej
a)polimeryzacji chlorku winylu

zad.4 charakterystyka weglowodanow

1

Odpowiedzi

2009-11-02T18:45:16+01:00
1)
a) 2Fe+3HgSo4 ----> Fe2(So4)3 + 3Hg (żelazo i siarczan VI rtęci) W
b)3Li+AlCl3 ----> 3LiCl +Al (lit i chlorek glinu) W
c)Ca(OH)2 +2HCLO3 ----->Ca(ClO3)2 + 2H2O (zasada wapniowa i kwas chloranowy V) W
d)Na2S +H2SO4 -----> Na2So4 + H2S (siarczek sodu i kwas siarkowy VI) W
e) FeO + 2C ------> Fe + CO2 (tlenek żelaza II i węgiel) W
f)H2 +S ---->H2S (wodór i siarka) S
g)Ca+2HBr----->CaBr2+H2 (wapń i bromowodór) W
h)Ca+H2SO4------>CaSO4+H2 (wapń i kwas siarkowy VI) W
i)N2O----->N2+O (tlenek azotu IV) A

W- reakcja wymiany; S- reakcja syntezy; A- reakcja analizy

2) N2 + 3H2 ---> 2NH3

6g - 34g
Xg - 25g

X = 4,412g

3)
A) HBr --> H+ + Br-
B)Fe2(SO4)3--->2Fe3+ + 3SO42-
C)Ba(OH)2---> Ba2+ +2OH-
D)CrCl3--->Cr3+ + 3Cl-
E)Mg(NO3)2---> Mg2+ + 2NO3-

4)Polichlorek winylu (-CH2-CHCl-)n. Otrzymywany jest przez polimeryzację chlorku winylu. Załącznik z reakcją...

5)Węglowodany:
- jeden gram węglowodanów dostarcza 4 kalorie,
- glukoza, która pochodzi z węglowodanów, stanowi niezbędny składnik odżywczy dla mózgu i układu nerwowego,
- węglowodany dają energię mięśniom podczas wysiłku fizycznego,
- węglowodany chronią komórkowe zasoby białka,
- organizm przemienia białka w węglowodany w przypadku ich niedoboru,
- 100 - 150 gramów węglowodanów zapobiega przemianie białek w cukrowce,
- węglowodany korzystnie wpływają na metabolizm wolnych kwasów tłuszczowych,
węglowodany złożone - zawarte w warzywach, produktach zbożowych - są szczególnie cenne, gdyż powoli zmieniają się w glukozę i są źródłem energii przez dłuższy czas, są ponadto bogate w witaminy, minerały i błonnik,
- węglowodany proste - cukier, słodycze, napoje słodzone, białe pieczywo itp, - powinny być spożywane w śladowej ilości, gdyż nie mają wartości odżywczych zawierają tzw. puste kalorie i tylko na krótko dostarczają energii

Nawet nie wiesz ile mi to zajęło czasu :]